Meni

Zavarivanje i brušenje: rezne ploče, brusne ploče, elektrode

Zavarivanje je proces spajanja dva istoveta ili različita materijala putem mlaza vrućih plinova, električnim lukom, nabijanjem čestica, zračenjem, električnom strujom, trenjem ili ultrazvukom. Ovaj proces je veoma zahvalan i često se koristi u metalnoj industriji ili gvožđari. Međutim, ljudi ga često primenjuju i kod kuće iz hobija, da bi popravili polomljene delove određenih mašina ili alata od čelika i raznih vrsta metala. Brušenje predstavlja poseban proizvodni postupak kojim se obrađuju materijali raznih karakteristika. Postupak brušenja je završna faza kojom se postiže velika tačnost i kvalitetna površina uskih tolerancija. Prilikom brušenja se koriste brusne ploče ili trake koje su sastavljene od zrnca za brušenje i vezivnog materijala koji daju idealan izgled zamišljenim alatima, građevinskim materijalima i sekundarnim sirovinama koji će biti dalje upotrebljene u industriji. U ponudi Mojshop.rs ćete naći brusne ploče i papire, zatim lamelne i fiber diskove sa kojima se savršeno seče i brusi. Pored toga možete naći i elektrode za varenje i žice za zavarivanje pristupačne po najpovoljnijim cenama, ali nemojte zaboraviti ni zaštitu pri radu! Preporučujemo i maske za varenje koja će zaštititi vaše lice od neželjenih dejstava zavarivanja.

Sortiranje:

Traži